2.3 การสำรวจข้อมูล

Language: Thai
Subject: เทคโนโลยี > วิทยาการคำนวณ
Age: 15 - 19