ใบกิจกรรม การแยกส่วนและสร้างใหม่

Language: Thai
Subject: เทคโนโลยี > วิทยาการคำนวณ
Age: 15 - 16
Start drawing!