ใบงาน 1.2 วิทยาการข้อมูล

Language: Thai
Subject: เทคโนโลยี > วิทยาการคำนวณ
Age: 16 - 17

ใบงาน 1.2 วิทยาการข้อมูล

1. ประเทศไทยมีพื้นที่ป่ารวมประมาณกี่ไร่

2.อำเภอเถิง จังหวัดเชียงรายมีพื้นที่ปลูกข้าวรวมกี่ไร่

3. อำเภอเถิง จังหวัดเชียงราย มีพื้นที่ปลูกเพราะปลูกยางพารารวมกี่ไร่

4. อำเภอเถิง ถึงจังหวัดเชียงรายพื้นที่เพาะปลูกอะไรมากที่สุด (ข้าวมันสำปะหลัง ข้าวโพด ยางพาราลำไย ปาล์มน้ำมัน) และให้เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย

5. อำเภอเถิง จังหวัดเชียงรายมีพื้นที่ปลูกข้าวโพดโดยมีพื้นที่ไม่เหมาะสมสำหรับการปลูกประมาณกี่ไร่