ใบงาน 1.1 วิทยาการคำนวณ

Language: Thai
Subject: เทคโนโลยี > วิทยาการคำนวณ
Age: 11 - 12