ใบงาน เรื่อง การแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

Language: Thai
Subject: เทคโนโลยี > วิทยาการคำนวณ
Age: 8 - 9