ใบงานที่ 3.2 (ชั้น ม.2)

Language: Thai
Subject: เทคโนโลยี > วิทยาการคำนวณ
Age: 13 - 14