ใบงานที่ 2.2 (ม.3)

Language: Thai
Subject: เทคโนโลยี > วิทยาการคำนวณ
Age: 14 - 15