ใบงานที่ 1.5

Language: Thai
Subject: เทคโนโลยี > วิทยาการคำนวณ
Age: 15 - 16