ใบงานที่ 1.1 (ชั้นม.4)

Language: Thai
Subject: เทคโนโลยี > วิทยาการคำนวณ
Age: 15 - 16