ใบงานทดลอง

ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุด
Language: ภาษาไทย
Subject: เทคโนโลยี > วิทยาการคำนวณ
Age: 9 - 10