ใบกิจกรรม ส่วนประกอบหน้าจอ Scratch

Language: Thai
Subject: เทคโนโลยี > วิทยาการคำนวณ
Age: 12 - 13