แบบฝึกปฏิบัติที่ 1 การใช้คำสั่ง Print

Language: Thai
Subject: เทคโนโลยี > วิทยาการคำนวณ
Age: 13 - 15