วิทยาการคำนวณ

Language: Thai
Subject: เทคโนโลยี > วิทยาการคำนวณ
School grade: Thailand Thailand
วิทยาการคำนวณ
การใช้เทคโนโลยีอย่างมีมารยาท