วค3codeบัตรคำสั่ง

Language: ภาษาไทย
Subject: เทคโนโลยี > วิทยาการคำนวณ
School grade: Thailand Thailand