รหัสลำลอง 2

Language: Thai
Subject: เทคโนโลยี > วิทยาการคำนวณ
Age: 10 - 11