ยังจำได้ไหม จำได้หรือเปล่า

Language: Thai
Subject: เทคโนโลยี > วิทยาการคำนวณ
Age: 13 - 14

ห้อง :

จริง

สีดำ

เท็จ

สีแดง

จริง

สีน้ำเงิน

เท็จ

สีเขียว

จริง

น้อยกว่า 30

เท็จ

มากกว่า 30

จริง

อายุถึงเกณฑ์

เท็จ

คุณยังเด็ก

จริง

สวัสดีครับเอก

เท็จ

ยินดีที่รู้จักครับ