ทดสอบหน่วยที่1

Language: Thai
Subject: เทคโนโลยี > วิทยาการคำนวณ
Age: 15 - 16