ทดสอบหน่วยที่ 2(ม.4)

Language: Thai
Subject: เทคโนโลยี > วิทยาการคำนวณ
Age: 15 - 16