ฉันรวบรวมข้อมูลได้ 3/7

Language: Thai
Subject: เทคโนโลยี > วิทยาการคำนวณ
School grade: Thailand Thailand