ข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ชั้น ป.4

Language: Thai
Subject: เทคโนโลยี > วิทยาการคำนวณ
Age: 9 - 10
Start drawing!