กิจกรรมที่ 8 Creative Commons

ให้นักเรียนโยงเส้นคำตอบที่ถูกต้อง
Language: Thai
Subject: เทคโนโลยี > วิทยาการคำนวณ

กิจกรรมที่ 8 Creative Commons

ให้นักเรียนโยงเส้นคำตอบที่ถูกต้อง

ชื่อ - นามสกุล

ชื่อเล่น

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ (เช่น ม.2/5)

ให้นักเรียนโยงเส้นคำตอบที่ถูกต้อง

Creative Commons

ไม่อนุญาตให้ดัดแปลงหรือแก้ไขผลงาน

ห้ามนำไปใช้เพื่อการค้าและแสวงผลกำไร

อ้างอิงถึงแหล่งที่มา/การนำไปใช้ต้องอ้างอิงถึงผู้สร้าง

ให้อนุญาตต่อไปในเครื่องหมายเดียวกัน