ให้นักเรียนตอบคำถามเกี่ยวกับการแปลงเปลี่ยนทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมกัลเทคโนโลยี ต่อไปนี้

Language: ภาษาไทย
Subject: เทคโนโลยี > คอมพิวเตอร์
Age: 14 - 15