ใบงานที่ 7 แบบวิดีโอ

Language: Thai
Subject: เทคโนโลยี > คอมพิวเตอร์
School grade: Thailand Thailand