ใบงานที่ 5 Written answer

Language: Thai
Subject: เทคโนโลยี > คอมพิวเตอร์
Age: 18 - 25