เขียนโปรแกรมการใช้คำสั่ง ตัดสินใจ

Language: Thai
Subject: เทคโนโลยี > คอมพิวเตอร์
Age: 16 - 25
ชื่อ-สกุล
รหัสนักศึกษา
เขียน Code