ทดสอบดูหน่อย

Language: ภาษาไทย
Subject: เทคโนโลยี > คอมพิวเตอร์
Age: 8 - 9