ตัวอย่างใบงานที่ 1

Language: Thai
Subject: เทคโนโลยี > คอมพิวเตอร์
School grade: Thailand Thailand

rat แปลว่า ...........................

\sqrt{25}=....................
S
T
E
A
C
H
E
R
T
P
Y
C
U
I
R
N
U
P
S
S
G
J
W
A
D
T
R
E
C
S
C
N
E
A
I
D
C
F
A
H
N
L
N
W
F
S
C
H
T
S
C
H
O
O
L
R
L
E
A
N
I
N
G
A
Start drawing!