ข้อสอบชุดที่1

Language: Thai
Subject: เทคโนโลยี > คอมพิวเตอร์
Age: 18 - 25
ชื่อ - สกุล
เลขที่
ห้อง