กิจกรรมที่ 6.5

Language: Thai
Subject: เทคโนโลยี > คอมพิวเตอร์
Age: 12 - 13