การนำเทคโนโลยีมาแก้ปัญหาในอาชีพ

Language: Thai
Subject: เทคโนโลยี > คอมพิวเตอร์
Age: 14 - 15
การนำเทคโนโลยีมาแก้ปัญหาในอาชีพ
คำสั่ง ให้นักเรียนจับคู่เทคโนโลยีที่กำหนด จับคู่กับอาชีพที่เหมาะสมที่จะนำเทคโนโลยีนั้นมาใช้
1. พนักงานบัญชี
หุ่นยนต์ในโรงงาน
2. เจ้าของโรงงานผลิตปลากระป๋อง
นวัตกรรมดูแลสุขภาพ
3. คุณครูสอนวิชาสังคม
GPS Tracking
4. ขายของออนไลน์
เกษตรอัจฉริยะ
5. ชาวสวนทุเรียน
การถ่ายทอดสด
6. คุณหมอ
บริการส่งอาหาร
7. พนักงานขายประกัน
เทคโนโลยี VR
8. นักจัดงาน Event นอกสถานที่
โปรแกรมคำนวณตัวเลข
9. ร้านขายข้าวมันไก่
การพยากรณ์อากาศ
10. เจ้าของธุรกิจขนส่งสินค้า
แอพลิเคชั่น Line