การจัดการโปรเซส วิชาการใช้งานระบบปฏิบัติการ

Language: Thai
Subject: เทคโนโลยี > คอมพิวเตอร์
Age: 16 - 25
รอ 5 มิลลิวินาที ** ข้อ 4 ถ้าเวลารอมากสุดเท่ากัน ให้เลือกตัวใดก็ได้