ใบงาน รวมหลากหลาย

Language: ภาษาไทย
Subject: อื่น > อื่น
School grade: Thailand Thailand
ชื่อ-สกุล .........................................................................เลขที่..........................ชั้น....................
1. การย่อยอาหารเริ่มจากอวัยวะใดเป็นอันดับแรก
2. ของเสียที่ขับออกทางผิวหนังเรียกว่าอะไร
3. ช่วงวัยใดที่นักเรียนหยุดการเจริญเติบโต
4. ทำหน้าที่ดูดซึมน้ำ และแร่ธาตุ
ค้นหาคำศัพท์ชื่อสัตว์ต่างๆ
D
D
R
K
M
U
B
I
R
D
E
D
R
C
L
V
T
P
Y
D
E
P
R
R
F
C
A
T
C
M
R
D
A
A
O
R
V
R
F
L
D
V
B
B
X
K
B
E
E
U
A
B
P
U
M
F
R
O
G
P
U
I
Y
Y
A
M
H
O
W
V
F
T
O
P
A
G
U
H
V
R
F
O
G
V
P
C
O
W
W
W
D
M
O
N
K
E
Y
V
A