ใบงานชิ้นที่6

Language: Thai
Subject: อื่น > อื่น
School grade: Thailand Thailand
B
W
B
V
T
N
D
R
L
O
P
H
S
G
O
S
T
A
F
E
F
Y
R
O
C
C
S
Y
B
C
J
U
L
G
P
A
R
S
A
K
G
M
C
F
N
H
V
H
E
C
L
P
F
A
N
U
L
S
U
A
W
N
N
F
N
S
D
W
R
J
Y
C
D
M
U
M
T
U
R
L
I
K
I
K
R
W
N
A
V
I
C
E
J
N
G
S
I
G
S
D
T
T
N
K
E
T
O
E
V
J
S
R
G
F
P
W
W
O
W
W
E
O
H
A
M
M
E
R
M
E
W
W
R
K
V
H
S
P
M
W
A
W
P
U