ใบงานชิ้นที่6

Language: Thai
Subject: อื่น > อื่น
School grade: Thailand Thailand
O
A
D
Y
F
S
O
K
R
H
I
Y
V
R
O
F
J
G
J
M
H
D
O
O
W
W
A
S
A
Y
B
W
L
Y
T
U
T
M
Y
G
A
U
E
B
N
T
I
E
C
O
L
L
A
R
C
E
U
B
Y
M
I
S
O
W
W
S
E
N
T
I
N
G
C
G
L
G
S
A
D
C
F
O
S
U
N
B
D
V
A
O
H
A
L
T
E
R
C
O
L
L
A
R
F
D
U
H
V
F
H
G
L
R
A
D
S
A
C
C
E
S
D
I
W
R
F
S
U
H
L
W
K
I
P
B
D
N
N
V
Y
O
G
O
G
R
E
V
T
S
U
K
P
E
T
E
R
P
A
N
C
O
L
L
A
R
I
U
T
T
S
U
D
V
J
N
L
M
L
C
N
L
H
F
L
Y
T
P
O
L
O
C
O
L
L
A
R
E
L
E
G
K
I
U
U
O
C
T
N
V
I
J
S
T
A
N
D
A
W
A
Y
C
O
L
L
A
R