ใบงานชิ้นที่ 6

Language: Thai
Subject: อื่น > อื่น
School grade: Thailand Thailand > อื่นๆ
L
A
H
V
L
V
S
V
M
D
U
J
V
S
T
R
B
O
W
M
F
D
G
F
M
K
S
A
W
G
I
D
R
T
K
W
T
N
D
U
P
P
O
I
D
U
L
V
H
W
Y
G
V
N
L
M
F
I
M
V
U
K
P
A
W
L
I
L
P
M
L
R
L
F
N
T
J
H
D
D
F
O
Y
E
H
U
K
B
J
U
Y
R
F
T
W
V
T
H
U
F