ใบงานชิ้นที่ 6

Language: Thai
Subject: อื่น > อื่น
School grade: Thailand Thailand
B
H
S
P
L
M
P
Y
P
P
D
V
S
V
R
W
R
B
T
B
W
S
O
V
O
P
L
A
C
E
D
V
M
D
P
T
G
Y
U
B
O
R
K
R
M
F
C
D
T
F
S
P
I
C
T
C
I
Y
G
K
H
C
U
H
O
I
O
C
O
N
E
T
N
T
I
H
Y
C
V
I