ใบงานชิ้นที่ 6

Language: Thai
Subject: อื่น > อื่น
School grade: Thailand Thailand > อื่นๆ
M
A
V
P
T
N
D
O
K
O
J
D
O
T
V
A
T
O
N
F
S
D
P
Y
M
M
D
L
D
H
C
B
K
F
D
P
K
M
H
R
R
B
J
C
M
C
B
H
Y
S
E
G
N
O
R
T
Y
T
T
F
O
A
H
P
I
Y
B
P
M
W
C
R
P
V
R
U
L
A
T
I
K
I
I
O
N
S
A
U
N
M
N
A
R
F
E
H
B
C
T
M
R
K
S
N
W
T
N
E
M
Y
J
A
G
T
N
G
U
U
H
I
I
C
D
A
K
B
B
H
C
B
O
C
K
W
H
N
E
F
N
M
M
E
A
C
K
M
T
U
C
T
G
S
Y
A
L
P
F
Y
R
U
T
K
E
J
S
C
H
Y
E
R
P
R
F
B
K
B
L
Y
L
H
J
E
J
H
H
W
D
M
L
F
P
G
M
T
J
B
E
P
N
T
V
V
U
A
P
P
N
U
D
P
F
T
E
J
O
R
P
O
D
D
E
V
O
P
R