ใบงานชิ้นที่ 6

Language: Thai
Subject: อื่น > อื่น
School grade: Thailand Thailand
I
W
R
K
V
G
J
M
A
R
O
O
W
J
A
W
B
G
P
N
N
S
U
N
R
C
Y
A
B
A
J
G
F
P
O
O
P
E
N
L
U
A
O
I
E
L
E
V
A
T
P
E
R
S
P
E
C
T
I
V
L
R
M
V
C
Y
N
P
L
O
Y
S
L
L
B
H
C
L
S
S
K
N
N
M
B
P
V
A
E
Y
I
E
L
G
I
K
E
N
C
P