ใบงานชิ้นที่ 6

Language: Thai
Subject: อื่น > อื่น
School grade: Thailand Thailand
T
T
V
T
G
R
B
I
K
K
R
Y
U
J
Y
E
O
N
J
E
A
C
I
D
W
S
D
D
P
L
N
F
G
A
B
I
M
U
S
O
S
S
P
D
C
S
A
C
W
K
I
M
B
H
R
T
C
T
U
A
S
O
I
T
H
O
E
O
F
L
T
K
U
G
D
R
S
R
B
V
O
C
A
P
A
C
I
T
O
R
R
H
O
N
B
V
H
C
T
T