ใบงานชิ้นที่ 6

Language: Thai
Subject: อื่น > อื่น
School grade: Thailand Thailand
J
P
I
A
J
I
B
B
V
U
W
H
G
R
C
U
O
Y
R
V
E
M
U
V
Y
H
O
U
Y
S
I
E
W
F
H
A
K
E
B
E
D
N
A
S
D
T
B
I
F
C
R
V
C
S
Y
T
A
M
O
A
J
A
I
O
S
I
N
I
E
S
A
G
D
F
M
E
K
I
M
H
A
M
A
A
B
I
T
J
W
R
G
A
V
C
C
Y
C
S
V
L