ใบงานชิ้นที่ 6

Language: Thai
Subject: อื่น > อื่น
School grade: Thailand Thailand
U
T
Y
P
Y
C
N
M
J
R
Y
R
E
F
C
I
J
N
G
Y
J
F
O
N
B
B
G
R
E
J
N
F
W
G
M
U
M
W
Y
D
N
Q
Y
B
R
T
H
E
P
G
E
N
V
Y
E
R
U
C
C
W
U
T
A
F
J
U
N
C
D
C
N
A
T
J
U
M
E
D
I
A
N
G
B
R
E
P
R
N
G
K
U
D
Y
M
O
D
D
V
T
S
N
T
W
U
W
D
A
S
I
N
D
F
V
A
G
A
I
N
H
U
T
I
Y
R
O
M
A
B
M
B
K
L
V
R
M
L
F
D
C
L
W
L
J
E
W
V
E
O
A
B
A
P
M
H
G
R
E
T
A
S
L
F
L
R
U
M
D
G
T
R
J
F
I
N
T
G
P
C
H
C
B
P
C
R
G
V
P
D
C
U
D
V
B
K
G
Y
D
G
A
F
H
K
G
H
G
U
J
W
R
W
W
L
R
W
M
N
U
H
M
D
T
S
I
P
U