ใบงานชั้นที่6

Language: Thai
Subject: อื่น > อื่น
School grade: Thailand Thailand
R
S
P
H
M
K
S
F
L
B
N
A
N
D
Y
J
F
T
A
J
L
G
A
D
W
G
D
P
Y
Y
D
W
Y
Y
V
A
M
L
L
L
B
D
W
M
N
S
G
H
I
S
D
Y
A
E
A
U
D
R
I
L
B
M
O
R
O
C
D
P
K
E
A
D
U
A
I
H
T
L
F
M
G
I
S
O
G
S
B
I
H
N
O
F
O
O
D
P
Y
E
I
M