โยงเส้นจับคู่

Language: Thai
Subject: อื่น > อื่น
School grade: Thailand Thailand

ชื่อ

นามสกุล

ชั้นอนุบาล

"คำชี้แจง" ให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ภาพเหมือนกันให้ถูกต้อง