เลือกเสียงกับภาพให้ถูกต้อง

Language: Thai
Subject: อื่น > อื่น
School grade: Thailand Thailand