ใบงานที่ 2 การอ่านค่าตำแหน่งบนสเกลหน้าปัดในย่านต่างๆ ของมัลติมิเตอร์ ด้วย TopWorksheet

Language: Thai
Subject: อื่น > อื่น
School grade: Thailand Thailand