สนุกกับผลไม้

Language: Thai
Subject: อื่น > อื่น
School grade: Thailand Thailand

ชื่อ

นามสกุล

แบบฝึกหัด "จับคู่ภาพกับเงา"

คำชี้แจง : ให้นักเรียนฝึกทักษะการสังเกตรูปทรง โยงเส้นจับคู่ภาพกับเงาให้ถูกต้อง

แตงโม Watermelon

แอปเปิ้ล Apple

สตอเบอรี่ Strawberry

ส้ม Orange

มะเฟือง Star Apple