ประกอบหัวฉีดแบบเดือย (คัดลอกแล้ว)

Language: Thai
Subject: อื่น > อื่น
Age: 18 - 25

ชื่อ-นามสกุล

เลขที่

เสื้อหัวฉีด

แผ่นชิม

สปริงหัวฉีด

น๊อตยึดเข็มหัวฉีด

ชุดเข็มหัวฉีด

ก้านกดเข็มหัวฉีด

บ่ารองเข็มหัวฉีด

หากส่งคำตอบแล้วข้อความในช่องเป็นสีแดงหมายถึงไม่ถูกต้อง

หากเป็นสีเขียวหมายถึงถูกต้อง