ทดสอบอย่างน้อยสิบตัว

Language: Thai
Subject: อื่น > อื่น
Age: 11 - 12