ชิ้นงานที่ 6

Language: Thai
Subject: อื่น > อื่น
School grade: Thailand Thailand
H
T
R
I
M
G
W
K
E
G
N
G
M
M
F
P
S
W
A
K
S
P
H
R
N
U
R
H
B
I
F
I
Y
R
O
B
D
P
P
P
A
P
Y
I
W
H
L
S
A
P
I
G
I
N
F
L
Y
Y
O
Y
P
N
K
T
L
U
N
S
B
I
J
M
Y
E
H
N
J
M
O
O
L
C
T
A
B
O
T
I
E
F
B
P
G
C
N
N
S
O
T
H
D
V
A
I
M
B
L
G
H
W
H
N
N
T
G
B
V
K
D
I
G
G
C
H
P
H
J
R
E
O
W
W
E
E
A
I
M
P
V
S
U
W
I
R
N
P
S
N
F
U
I
F
Y
W
S
W
P
N
Y
U
J
P
O
N
B
W
P
J
C
K
C
N
G
R
D
P
R
R
R
R
N
H
K
B
C
L
K
D
W
D
G
U
U
N
A
D
M
P
P
I
S
T
O
N
P
I
N
O
G
B
O
M
F
S
G
M
K
A
K
S
W
S
I
C
O