ชิ้นงานที่ 6

Language: Thai
Subject: อื่น > อื่น
School grade: Thailand Thailand
Y
U
U
H
D
S
O
E
W
W
A
G
V
T
G
B
U
D
A
S
D
K
L
I
M
M
H
H
V
E
Y
M
J
W
V
U
C
S
K
P
W
V
O
T
T
R
V
P
V
I
G
D
V
T
R
J
I
L
N
E
C
B
I
L
A
K
S
I
E
O
M
W
W
C
C
P
P
U
M
V
A
B
H
B
C
K
E
B
F
H
A
Y
G
Y
K
Y
H
U
L
E
R
L
G
M
N
Y
G
Y
L
N
P
O
O
P
D
W
D
N
T
I
W
L
J
C
A
J
B
H
S
U
M
I
L
M
Q
W
O
J
E
K
S
Y
G
A
R
Y
N
W
N
U
I
V
K
M
O
I
S
Y
D
E
N
G
E
F
E
M
E
M
W
H
S
A
V
W
J
P
J
L
D
W
M
S
T
M
I
M
G
N
L
N
C
E
U
G
E
C
L
I
F
S
J
F
T
K
W
A
R
T
E
D
M
K
H
O
J
K
D
P
O
H
R
A
S
H
C